Het doel van terrorisme is om de maatschappij te veranderen of politieke besluitvorming te beïnvloeden en het actief nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving. Die veranderingen kunnen een gevaar opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde. Dit doel wordt bereikt met ondemocratische methodes. Het effect van die ondemocratische methodes is dat ze afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde.

Wat is terrorisme?
Terrorisme is het plegen van, of dreigen met, geweld dat op mensenlevens is gericht. Terrorisme is ook het toebrengen van ernstige maatschappij ontwrichtende schade. Het doel van terrorisme is maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Terrorisme is het uiterste einde van radicaliseringprocessen: alle terroristen zijn extremisten, maar niet alle extremisten zijn terroristen. Het internet speelt daarbij een steeds prominentere rol. Naar schatting waren er begin 2006 ongeveer 4.800 websites (inclusief chatrooms en nieuwsforums) van terroristen en sympathisanten in de lucht.

Hoe werkt radicalisering en extremisme?
De rol van internet bij radicaliseringsprocessen is niet te onderschatten. Terroristen gebruiken het als ideologische inspiratiebron, maar ook voor praktische zaken. Bijvoorbeeld als handleiding voor het vervaardigen van explosieven, of voor richtlijnen voor het onopvallend voorbereiden van aanslagen in het buitenland. Ook gebruiken terroristen internet om met elkaar in contact te komen.

Legale versus illegale communicatie
In principe is het niet strafbaar als ict wordt gebruikt voor het delen van informatie, communicatie, (bijvoorbeeld propaganda) en het ontwikkelen van sociale contacten en netwerken. Dit wordt anders wanneer de activiteiten gericht zijn op illegale en criminele doelstellingen. Bijvoorbeeld het rekruteren van radicaliserende jongeren of het beramen van een terroristische aanslag.

Enkele voorbeelden van terrorisme op internet: Bron

Naar boven

Actueel

Do, 20 januari 2011
Climate scientists targeted for fraud

Wo, 19 januari 2011
The birth of the first personal computer virus, Brain

Wo, 19 januari 2011
Toolkits domineren internet-dreigingen

Wo, 19 januari 2011
Hackers steal $150,000 with malicious job application

Di, 18 januari 2011
ICT-sector met associatie "naar internationale standaarden"

Ga naar het archief >>
Home | Wat is SurCSIRT | Computer Guidelines | Veilig Internetgebruik | Cyber Security voor Kids | Belangrijke Links | Kontakt Ons
Cybercrime Definities | Cyber Dreigingen | Cyber Terrorisme | Aangifte van Cyber Incidenten
Copyright © 2010, Developed by Procyon Solutions Corporation. All rights reserved.