Onder cybercrime verstaan we criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. De criminele activiteiten kunnen gericht zijn tegen personen, eigendommen en organisaties of tegen elektronische communicatie netwerken en informatie systemen.

Soorten cybercrime
Er bestaan veel soorten cybercrime, zoals: Wat is cybercrime?
Cybercrime wordt ook wel ‘high-tech crime’ genoemd. Dit is een containerbegrip dat verwijst naar een veelheid aan criminele activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. De criminele activiteiten kunnen gericht zijn tegen personen, eigendommen en organisaties (waarbij ICT als middel wordt ingezet) of tegen elektronische communicatienetwerken en informatiesystemen (waarbij ICT zowel het middel als het doelwit is).

Kenmerken van cybercrime of high-tech crime Vormen van cybercrime of high-tech crime
Cybercrime of high-tech crime is net zo breed als ‘gewone’ criminaliteit. Het is te verdelen in twee categorieen:
  1. cybercriminaliteit
    Hierbij gaat het om traditionele criminaliteitsvormen die ook zonder tussenkomst van ICT gepleegd kunnen worden maar door het gebruik van ICT een nieuwe uitvoering hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn fraude en oplichting via internet, het illegaal en digitaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermd muziek- en filmmateriaal, stalking via internet en het verspreiden van illegale inhoud op het internet (bijvoorbeeld kinderporno).
  2. computercriminaliteit
    Hierbij gaat het om nieuwe vormen van criminaliteit die niet kunnen bestaan zonder ICT. ICT wordt dus niet alleen gebruikt als middel, maar is in deze vorm van criminaliteit tevens het doel van de criminele activiteiten. Denk hierbij aan grootschalige aanvallen op informatiesystemen (door verspreiding van spam), inbreken in een computernetwerk (hacking) en onbereikbaar maken van een website door extreem grote hoeveelheden gegevens naar een website te sturen.
Bron

Naar boven

Actueel

Do, 20 januari 2011
Climate scientists targeted for fraud

Wo, 19 januari 2011
The birth of the first personal computer virus, Brain

Wo, 19 januari 2011
Toolkits domineren internet-dreigingen

Wo, 19 januari 2011
Hackers steal $150,000 with malicious job application

Di, 18 januari 2011
ICT-sector met associatie "naar internationale standaarden"

Ga naar het archief >>
Home | Wat is SurCSIRT | Computer Guidelines | Veilig Internetgebruik | Cyber Security voor Kids | Belangrijke Links | Kontakt Ons
Cybercrime Definities | Cyber Dreigingen | Cyber Terrorisme | Aangifte van Cyber Incidenten
Copyright © 2010, Developed by Procyon Solutions Corporation. All rights reserved.